Hľadaný výraz: 1Kor 16,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čo sa týka zbierok pre svätých, urobte aj vy tak, ako som nariadil galatským cirkvám.

1

mail   print   facebook   twitter