Hľadaný výraz: 1Kor 15,57, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

1

mail   print   facebook   twitter