Hľadaný výraz: 1Kor 14,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Kto to neuzná, nebude uznaný.

1

mail   print   facebook   twitter