Hľadaný výraz: 1Kor 14,34, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 ženy nech na zhromaždeniach mlčia. Nedovoľuje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako hovorí aj zákon.

1

mail   print   facebook   twitter