Hľadaný výraz: 1Kor 14,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Čo teda, bratia? Keď sa zídete, každý niečo má: dar chválospevu, náuky, zjavenia, jazykov, vysvetľovania; všetko nech je na budovanie.

1

mail   print   facebook   twitter