Hľadaný výraz: 1Kor 14,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 vyjdú najavo tajnosti jeho srdca, a tak padne na tvár, bude sa klaňať Bohu a vyzná: „Naozaj je Boh medzi vami!“

1

mail   print   facebook   twitter