Hľadaný výraz: 1Kor 14,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 A tak dar jazykov nie je znamením pre veriacich, ale pre neveriacich, dar prorokovať zasa nie pre neveriacich, ale pre veriacich.

1

mail   print   facebook   twitter