Hľadaný výraz: 1Kor 14,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 V zákone je napísané: „Cudzími jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť tomuto ľudu, ale ani tak ma nepočúvnu,“ hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter