Hľadaný výraz: 1Kor 14,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Bratia, nebuďte deti zmýšľaním, iba v zlobe buďte ako maličkí, ale v zmýšľaní buďte dospelí.

1

mail   print   facebook   twitter