Hľadaný výraz: 1Kor 14,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Lebo kto hovorí jazykmi, nehovorí ľuďom, ale Bohu; nerozumie mu nik, pod vplyvom Ducha hovorí tajomstvá.

1

mail   print   facebook   twitter