Hľadaný výraz: 1Kor 14,11-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ale ak nespoznám význam slov, budem pre toho, kto sa mi prihovára, cudzincom, a ten, kto sa mi prihovára, bude cudzincom mne. 12 Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi.

1

mail   print   facebook   twitter