Hľadaný výraz: 1Kor 10,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov.

1

mail   print   facebook   twitter