Hľadaný výraz: 1Kor 10,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc.

1

mail   print   facebook   twitter