Hľadaný výraz: 1Kor 10,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“

1

mail   print   facebook   twitter