Hľadaný výraz: 1Kor 10,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni.

1

mail   print   facebook   twitter