Hľadaný výraz: 1Kor 10,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter