Hľadaný výraz: 1Kor 10,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm

1

mail   print   facebook   twitter