Hľadaný výraz: 1Kor 10,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.

1

mail   print   facebook   twitter