Hľadaný výraz: 1Kor 10,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje.

1

mail   print   facebook   twitter