Hľadaný výraz: 1Kor 10,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi,

1

mail   print   facebook   twitter