Hľadaný výraz: 1Kor 10,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári?

1

mail   print   facebook   twitter