Hľadaný výraz: 1Kor 10,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov.

1

mail   print   facebook   twitter