Hľadaný výraz: 1Kor 10,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu.

1

mail   print   facebook   twitter