Hľadaný výraz: 1Kor 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more

1

mail   print   facebook   twitter