Hľadaný výraz: 1Kor 1,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 aby, ako je napísané: „Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi.“

1

mail   print   facebook   twitter