Hľadaný výraz: 1Kor 1,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť,

1

mail   print   facebook   twitter