Hľadaný výraz: 1Kor 1,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania.

1

mail   print   facebook   twitter