Hľadaný výraz: 1Kor 1,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Lebo Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž.

1

mail   print   facebook   twitter