Hľadaný výraz: 1Kor 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil.

1

mail   print   facebook   twitter