Hľadaný výraz: 1Kor 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, okrem Krispa a Gája,

1

mail   print   facebook   twitter