Hľadaný výraz: 1Kor 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pavol, z Božej vôle povolaný za apoštola Krista Ježiša, a brat Sostenes

1

mail   print   facebook   twitter