Hľadaný výraz: 1Kor 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus.

1

mail   print   facebook   twitter