Hľadaný výraz: 1Kor 1,2, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
2 Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na wszelkiem miejscu, i ich, i naszem.

1

mail   print   facebook   twitter