Hľadaný výraz: 1Kor 1,2, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
2 Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken:

1

mail   print   facebook   twitter