Hľadaný výraz: 1Kor 1,2, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
2 Božej cirkvi v Korinte, posväteným v Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás:

1

mail   print   facebook   twitter