Hľadaný výraz: 1Kor 1,2, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
2 Církvi Boží, kteráž jest v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteříž vzývají jméno Pána našeho Jezukrista na všelikém místě, i jejich i našem:

1

mail   print   facebook   twitter