Hľadaný výraz: 1Kor 1,17, Preklad: Arabský - Smith van Dyke, Počet výsledkov: 1
17 لان المسيح لم يرسلني لاعمد بل لابشر. لا بحكمة كلام لئلا يتعطل صليب المسيح.

1

mail   print   facebook   twitter