Vyhľadávaný výraz 1Kor+1,17 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.