Hľadaný výraz: 1Kor 1,17, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.

1

mail   print   facebook   twitter