Hľadaný výraz: 1Kor 1,17, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
17 Nebo neposlal mne Kristus křtíti, ale evangelium kázati, ne v moudrosti řeči, aby nebyl vyprázdněn kříž Kristův.

1

mail   print   facebook   twitter