Vyhľadávaný výraz 1Kor+1,16 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.