Vyhľadávaný výraz 1Kor+1,12 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.