Vyhľadávaný výraz 1Kor+1,11 sa nenachádza v preklade: Grécky - LXX.