Hľadaný výraz: 1Kor 1,11, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.

1

mail   print   facebook   twitter