Hľadaný výraz: 1Kor 1,11, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry.

1

mail   print   facebook   twitter