Hľadaný výraz: 1Jn 4,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

1

mail   print   facebook   twitter