Hľadaný výraz: 1Jn 4,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.

1

mail   print   facebook   twitter