Hľadaný výraz: 1Jn 3,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie.

1

mail   print   facebook   twitter