Hľadaný výraz: 1Jn 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.

1

mail   print   facebook   twitter