Hľadaný výraz: 1Jn 5,4, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
4 Lebo všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom, a toto je to víťazstvo, ktoré zvíťazilo nad svetom - naša viera.

1

mail   print   facebook   twitter